Bagea

Neng neleng nengkung...
Anjeun teh henteu kasarung, oge lain sasab. Tapi anjeun aya di dieu, tempat kuring diajar micinta.
Poma ulah kaduhung atawa asa kapahung da kuring narah nalikung.
Sanes bade adigung, namung kersaning Hyang Agung, anjeun aya di Sarwasunda.

Sunda teh..... ismeu
... idiologi dina ngimpi jeung hudangna anjeun,
parasit basa, virus dina sastra,
renghap jeung ketug jajantungna budaya.
Mun anjeun bener-bener resep ka Sunda, hayu..!!
Tepakeun.., Hirupkeun..

Google Translate Basa Sunda

Google Terjemahan kiwari resmi ngarojong Basa Sunda - narjamahkeun via web atawa seluler kiwari saya...

Google Translate Toolkit Sunda

Google Translate Toolkit pikeun Basa Sunda, cara make pakakas tarjamah - mana ketak Sunda sanggeus t...

Font Sundanese CSS

ngundeur font aksara Sunda pikeun CSS

Kamus Basa Sunda Online

Rupa-rupa kamus digital basa Sunda dina wangun ebook jeung aplikasi web online . Tilik kamus basa S...

MultiLing Keyboard Virtual Basa Sunda

Papan ketik virtual prediksi kamus basa Sunda

Swiftkey Prediksi Kecap Basa Sunda

Virtual Keyboard Android, papan ketik nu bisa neguh kecap basa Sunda.