Waditra Virtual : Kaulinan Barudak

kaulinan barudak simulasi waditra
Ku cara mencet tombol dina keyboard komputer, bakal ngahasilkeun sora da..mi..na..ti..la.. jeung saterusna...

Sanajan ukur kaulinan game flash basajan, tapi titiron sora waditra dina laras pelog ieu dipiharep bisa mangpaat pikeun barudak nu munggaran diajar titi laras. Ieu teh media pembelajaran seni suara teh pikeun ngawanohkeun nada-nada pentatonis.

Paenkeun:
Undeur:

alpukahna dropbox | box
ngabagikeun + nyerat pairan = Cinta Sunda