Waditra Virtual : Kaulinan Barudak

kaulinan barudak simulasi waditra
Ku cara mencet tombol dina keyboard komputer, bakal ngahasilkeun sora da..mi..na..ti..la.. jeung saterusna...

Sanajan ukur kaulinan game flash basajan, tapi titiron sora waditra dina laras pelog ieu dipiharep bisa mangpaat pikeun barudak nu munggaran diajar titi laras. Ieu teh media pembelajaran seni suara teh pikeun ngawanohkeun nada-nada pentatonis.

Paenkeun:
Undeur:

alpukahna dropbox | box

ngabagikeun + nyerat komentar = Cinta Sunda Tambihan komentar

Plugin sosial Blogger

Hapunten saupami henteu sadaya pairan, pameredih, atanapi patarosan tiasa diwaler.

koncara

tatalepa

ketik anu dipilari...
ngalanggan haratis
Kanggo nampi wartos (kiwarian,update) ti Sarwa Sunda, mangga...
ngirim ge kaci
Gaduh wartos nu patali sareng jejer blog ieu? Teu kedah isin, mangga kintun ka