• Waditra Virtual : Kaulinan Barudak

  kaulinan barudak simulasi waditra
  Ku cara mencet tombol dina keyboard komputer, bakal ngahasilkeun sora da..mi..na..ti..la.. jeung saterusna...

  Sanajan ukur kaulinan game flash basajan, tapi titiron sora waditra dina laras pelog ieu dipiharep bisa mangpaat pikeun barudak nu munggaran diajar titi laras. Ieu teh media pembelajaran seni suara teh pikeun ngawanohkeun nada-nada pentatonis.

  Paenkeun:
  Undeur:

  alpukahna dropbox | box

  ngabagikeun + nyerat komentar = Cinta Sunda Tambihan komentar

  Plugin sosial Blogger

  Hapunten saupami henteu sadaya pairan, pameredih, atanapi patarosan tiasa diwaler.

 • Bagea

  Neng neleng nengkung...
  Anjeun teh henteu kasarung, oge lain sasab, tapi anjeun aya di dieu. Tempat kuring diajar micinta.
  Poma ulah kaduhung atawa asa kapahung da kuring narah nalikung.
  Sanes bade adigung, namung kersaning Hyang Agung, anjeun aya di Sarwasunda...


  Sunda teh..... ismeu
  ... idiologi dina ngimpi jeung hudangna anjeun,
  parasit basa, virus dina sastra
  renghap jeung ketug jajantungna budaya

  Mun anjeun bener-bener resep ka Sunda. Hayu..!! Tepakeun.., Hirupkeun..


  Nepangkeun, pun sukma, jalma biasa
  sukma
 • Koncara | trending post

 • kandaga

 • Tatalepa

  mangg ketik anu dipilari...
  ngalanggan eusi haratis
  Kanggo nampi wartos (kiwarian,update) ti Sarwa Sunda, mangga...
  sarwa sunda sadunya
  Gaduh info sanes nu patali sareng jejer blog ieu? Mangga kintun ka
 • patarema