Bagea

Neng neleng nengkung...
Anjeun teh henteu kasarung, oge lain sasab.
Tapi anjeun aya di dieu, tempat kuring diajar micinta.
Poma ulah kaduhung atawa asa kapahung da kuring narah nalikung.
Sanes bade adigung, namung kersaning Hyang Agung,
anjeun aya di Sarwasunda.

Sunda teh..... ismeu
... idiologi dina ngimpi jeung hudangna anjeun,
parasit basa, virus dina sastra,
renghap jeung ketug jajantungna budaya.
Mun anjeun bener-bener resep ka Sunda, hayu..!!
Tepakeun.., Hirupkeun..

Download Google Translate Sunda versi awal

Google Terjemahan kiwari resmi ngarojong Basa Sunda - narjamahkeun via web atawa seluler kiwari sayagi pikeun basa Sunda

Google Translate Toolkit pikeun Basa Sunda, cara make pakakas tarjamah - mana ketak Sunda sanggeus tandangna Jawa jeung Bali?

ngundeur font aksara Sunda pikeun CSS

home2 pencil quill bullhorn envelop compass clock bubbles4 spinner9 search bug trophy leaf download2 attachment bookmark heart cancel-circle checkmark circle-up circle-right circle-left share embed share2 google-plus facebook twitter rss youtube dropbox blogger